สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2

 

นายจกรกฤษณ จนทรจตร

นายจักรกฤษณ์ จันทร์จิตร
นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2

 

layout struction1

(8)
(พนักงานราชการ  2 อัตรา)
(พนักงานราชการ  3 อัตรา)
(พนักงานราชการ  3 อัตรา)

 

head-bar4

head-bar5

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2

เลขที่ 50/9 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 0 7652 2299 - 300 โทรสาร : 0 7652 2311 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.