สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

map

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :: 0 2401 1111 แฟกซ์ :: 0 2214 1387
อีเมล ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเดินทางติดต่อ

รถปรับอากาศ : สาย 11, 73, 73 ก , 93, 113, 157, 183, 204
รถธรรมดา : สาย 15, 47, 48, 93, 73, 73 ก , 113, 204
เรือโดยสาร : ขึ้นท่าสะพานหัวช้าง หรือ ท่าเจริญผล (หลังห้างโลตัส)
รถไฟฟ้า : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
รถไฟฟ้าใต้ดิน : สถานีสามย่าน , สถานีหัวลำโพง