รายชื่อธุรกิจนำเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2553

จังหวัดเชียงใหม่

ที่

ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ภาษาไทย)

ชื่อธุรกิจนาเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

ผลการประเมิน (ระดับ)

โทรศัพท์

1

คณะบุคคลเชียงใหม่ ทราเวิล เซนเตอร์

CHIANGMAI TRAVEL CENTER

มาตรฐานดี

081-8818058

2

คิว ฮอลิเดย์ เชียงใหม่

CUE HOLIDAYS-CHIANGMAI

มาตรฐาน

081-0228686

3

ไทยแลนด์ เกรท ทัวร์

THAILAND GREAT TOURS

มาตรฐานดี

086-9101888

4

นิกโก้ ทัวร์

NIKKO TOUR

มาตรฐาน

081-6712744

5

บริษัท จรูญ ทัวร์ จากัด

CHAROON TOUR CO.,LTD.

มาตรฐาน

081-5952178

จังหวัดภูเก็ต

ที่

ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ภาษาไทย)

ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

ผลการประเมิน (ระดับ)

โทรศัพท์

1

บริษัท ซี แคนู (ประเทศไทย) จากัด

SEA CANOE (THAILAND) CO.,LTD.

มาตรฐานดีมาก

081-8947565

2

บริษัท ซีฟาร์เรอร์ ไดเวอร์ จากัด

SEAFARER DIVERS CO.,LTD.

มาตรฐานดี

085-6412548

3

บริษัท ดารา ทัวร์ริส ดิสติเนชนั่ จากัด

DARA TOURIST DESTINATIONS CO.,LTD.

มาตรฐาน

086-9519389

4

บริษัท นิกรมารีน จากัด

NIKORN MARINE CO.,LTD.

มาตรฐานดีมาก

081-7970333

5

บริษัท ประภาส ซี สปอร์ต คลับ จากัด

PRAPAHT SEA SPORTS CLUB CO.,LTD.

มาตรฐาน

083-5940497

6

บริษัท วิชั่น ทรานสปอร์ต จากัด

VISION TRANSPORT COMPANY LIMITED

มาตรฐานดี

081-8937000

7

บริษัท อันดามัน ซีบรีซ ทราเวล จากัด

ANDAMAN SEABREEZE TRAVEL CO.,LTD.

มาตรฐาน

089-6494434

8

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูเก็ต เจ.ที.เอส.

PHUKET J.T.S. LTD.,PART.

มาตรฐาน

081-5363727

9

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเชีย เซนเซชั่น ทราเวล

ASIA SENSATIONS TRAVEL LTD.,PART.

มาตรฐาน

089-8715045

10

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัวร์คนภูเก็จ

KONPHUKET TOUR ORDINARY PARTNERSHIP

มาตรฐานดี

081-3709116

จังหวัดนครราชสีมา

ที่

ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ภาษาไทย)

ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

ผลการประเมิน (ระดับ)

โทรศัพท์

1

KR คนชอบเที่ยว 2008

KR KON-CHOP-TEAW 2008

มาตรฐาน

044-353572,

089-6290076

2

กัลยา ทราเวล เซอร์วิส

KALAYA TRAVEL SERVICE

มาตรฐาน

081-5477088

3

พีพี เอส ทราเวิล

PPS TRAVEL

มาตรฐาน

044-281765

4

ยิ้มละไม ทราเวล

YHIMLAMAI TRAVEL

มาตรฐาน

044-358800,

089-8459569

5

สุภัทรา ทัวร์

SUPHATTRA TOUR

มาตรฐาน

044-230240,

081-8793252

6

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคที ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส

KT TRAVEL AND SERVICE LIMITED

PARTNERSHIP

มาตรฐาน

044-213352,

089-4427694

กรุงเทพมหานคร

ที่

ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ภาษาไทย)

ชื่อธุรกิจนำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

ผลการประเมิน (ระดับ)

โทรศัพท์

1

แค้มปิ้งไซด์ เซ็นเตอร์

Camping Side Center

มาตรฐานดี

081-3189942,

02-9612204-5

2

ชบาทัวร์ (2003)

Chaba Tour (2003)

มาตรฐาน

02-9305464

3

บริษัท กังวาลฮอลิเดย์ จากัด

Kangwal Holiday Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-2748666

4

บริษัท กู๊ดลัคเอ็กซ์เพรส จากัด

Good Luck Express Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-5303878,

081-6409075

5

บริษัท แกรนด์สยามทัวร์ จากัด

Grand Siam Tour Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

081-5529004,

086-3323535

6

บริษัท คลับฮอลิเดย์ แทรเวล จากัด

Club Holiday Travel Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-3476772-3

7

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จากัด

K.T.K. Tour Enterprise Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-5307986

8

บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จากัด

Jet International Travel Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-7115454

9

บริษัท เจทัวร์ (ประเทศไทย) จากัด

Jetour (Thailand) Limited

มาตรฐาน

02-7113939

10

บริษัท ซัน สไมล์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทราเวล จากัด

Sun Smile Holidays & Travel Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-2766868,

081-8566830

11

บริษัท ซิลเวอร์ สโตน ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จากัด

Silver Stone Tour @ Travel Co.,Ltd.

มาตรฐาน

081-8604445

12

บริษัท ซี เวิลด์ เลเชอร์ จากัด

See World Leisure Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

087-5118080

13

บริษัท ซีทัวร์ จากัด

Sea Tours Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-2165783-93

086-7708452

14

บริษัท เดอะ เบสท์ ฮอลิเดย์ กรุ๊ป จากัด

The Best Holiday Group Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

081-9285655

15

บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จากัด

Dome Holiday Travel Service Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-4432410

16

บริษัท เตย จากัด

Toey Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

081-9099890

17

บริษัท ทัวร์อินไทย แอนด์ อะเมซิ่ง แทรเวิล จากัด

Tourinthai and Amazing Travel

Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-5783998,

083-8015599

18

บริษัท นิวทริปทราเวล จากัด

New Trip Travel Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-9290795-6

19

บริษัท เนเจอร์ไมล์ จากัด

Naturemiles Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-3792992

20

บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จากัด

Baan Makkuted Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-3747222

21

บริษัท บาราคูดา ไดฟ์วิ่ง จากัด

Barracuda Diving Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

081-4011574

22

บริษัท เบิร์ดไลน์ แทรเวล จากัด

Bird Lines Travel Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-6890400,

086-7788053

23

บริษัท ปณิธานทัวร์ จากัด

Panitan Tours Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-9980983-5

24

บริษัท ฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย) จากัด

Fuji Tours (Thailand) Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-5402971-2

25

บริษัท มาร์เวลฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด

Marvel Holidays (Thailand) Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

081-8566942

26

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์

แอนด์ เซอร์วิส จากัด

Universal Travel Link & Services

Co.,Ltd.

มาตรฐานดีมาก

02-6453542-9,

081-6869948

 

ที่

ชื่อธุรกิจนาเที่ยว (ภาษาไทย)

ชื่อธุรกิจนาเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

ผลการประเมิน (ระดับ)

โทรศัพท์

27

บริษัท รัตนบราลี จากัด

Rattanabralee Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-2827614,

081-4075331

28

บริษัท รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จากัด

Roongthong Tour and Service

Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-3183922

29

บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จากัด

Reign International Travel Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-9315699,

081-8444324

30

บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จากัด

World Travel Service Ltd.

มาตรฐานดีมาก

02-2335900-9

31

บริษัท เวิลด์สเปลนเดอร์ฮอลิเดย์ จากัด

World Splendour Holiday Ltd.

มาตรฐานดี

02-2712559,

081-8303699

32

บริษัท สเปเชี่ยล จอร์นี่ จากัด

Special Journey Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-9171300,

081-8505485

33

บริษัท สยาม นที อินเตอร์ (กรุงเทพ) จากัด

Siam Natee Inter (Bangkok) Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-7354696-7,

081-4138232

34

บริษัท สยามบุรีทราเวลทัวร์ จากัด

Siamburitraveltour Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-8736002

35

บริษัท สยามเอ็กช์เปรส จากัด

Siam Express Co.,Ltd.

มาตรฐานดีมาก

02-2365970

36

บริษัท สยามเอ็กช์เปรสแทรเวลเซอร์วิส จากัด

Siam Express Travel Services Co.,Ltd.

มาตรฐานดีมาก

02-2365970

37

บริษัท อินทรา แม่โขง จากัด

Intra Mekong Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-9610855-9

38

บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์ จากัด

NC Holiday Tours Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-2541070,

02-2533131

39

บริษัท เอส เอ็ม ที อัลลายแอนซ์ จากัด

S.M.T. Alliances Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

087-0489296

40

บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จากัด

Ocean Smile Tour Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

02-9693664,

02-9495134-39

41

บริษัท เฮนรี่อราวเดอะเวิร์ล จากัด

Henry Around The World Co.,Ltd.

มาตรฐานดี

086-5711112

42

บริษัท แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล จากัด

Happy Mail Travel Co.,Ltd.

มาตรฐาน

02-9555088

43

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยแพน (เอกซ์เพรส) ทัวร์

Thaipan (Express) Tour Ltd.,Part.

มาตรฐานดี

02-2223573,

081-8486702

44

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี.ทัวร์

Thammajaree And C.C.Tour Ltd.,Part.

มาตรฐาน

02-5911060

45

ห้างหุ้นส่วนจากัด สวีท เจอร์นี่ (เอส.เจ) แทรเวล

Sweet Journey (S.J) Travel Ltd.,Part.

มาตรฐาน

089-5349405

46

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอิร์ธ แทรเวล

แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์

Earth Travel And Organizer

มาตรฐาน

02-3483203

47

อีสท์ มีทส์ เวสท์ ทราเวล

East Meets West Travel

มาตรฐานดี

02-2515230,

081-8130670